Switch Nedir?

 

Switch Nedir?Switch Nedir?

Switch elektrik-elektronikte anahtar olarak bilinen bir teknik terim ve bilgisayar terminolojisinde ağ anahtarı anlamını taşımaktadır. Ağ anahtarı bilgisayarlar arasında iletişim kurmak ya da diğer ağ öğeleriyle bağlantı kurulmasını sağlayan bir donanımdır.

Her bir ağ anahtarı diğerlerinden bağımsız olarak veri alış verişi gerçekleştirebilir. Kapılardan birine bir veri paketi ulaştığında ağ anahtarı gönderilen kapıyı ve gönderenin MAC adresini adres tablosuna kaydeder. (MAC: Ortam erişim kontrolü) Buradaki adres tablosunda mevcut kayıtlar incelenir ve hedef adresin bağlı olduğu kapı bulunmaya çalışılır.

  • Herhangi bir kayıt bulunmaması durumunda, karşı tarafın gönderdiği veri paketi gelen kapı dışında tüm kapılara yöneltilir.
  • Eğer MAC adresi biliniyorsa, veri paketi yalnızca hedef kapıya gönderilir.
  • Eğer alıcı ve gönderenin MAC adresi aynı olursa, veri paketi silinir.

Switch yani ağ anahtarının çalışma şekli ağ göbeği (hub) ve ağ köprüsüne benzediği için saydam köprü, akıllı hub ya da çok kapılı köprü olarak da adlandırılabilmektedir. Ağ anahtarının saydamlığı kullanıcı için fark edilmez olması yani gelen paketlerin switch’ten geçmesinin anlaşılmamasından meydana gelir. Bu nedenle ağ anahtarının yönetimi de zorlaşır. Özellikle ağ yöneticileri için bu zorluğu ortadan kaldırmak port mirroring denilen; belirli kapıdan gerçekleşen veri trafiğinin dışarıda bir hedefe yansıtılarak kapı ikizleme yöntemi bulunur.

Ağ anahtarları hem paket anahtarlamalı farklı ağları birbirine bağlamada hem de yıldız topolojisine sahip yerel ağlar oluşturmak için kullanılır. Çok sayıda yıldız topolojisine sahip ağır birbirlerine bağlanmasıyla ağa topolojisi terimi kullanılır. Genellikle üstbağ kapısı (uplink port) iki ağ anahtarı arasındaki bağlantının kurulabilmesi için kullanılır. Ağ anahtarlarının konfigürasyonunun kullanılabilmesi için CLI ya da http arayüzü kullanılır. http arayüzüne göre CLI arayüzü daha fazla opsiyonlu ve daha profesyoneldir.

Aynı zamanda STP (spanning tree protokolü) ve VLAN (sanal yerel alan ağı) uygulamaları switchlerin kullanıldığı alanlardır.

Bir switch için kullanılabilecek dört çeşit iletim yöntemi bulunur.

  • Depola ve ilet: İngilizcesi store and forward olan bu iletim yolunda switch her veri paketini iletimden önce ara belleğe alarak kontrol toplamı yaratır. Bu kontrol toplamının pakette kayıtlı olmadığı görülürse paket iletilmez. Böylece hatalı paketlerin de ağ içinde dolaşması önlenmiş olur.
  • Kestirme: (Cut through) Switch, veri paketinde yalnızca MAC adresi bilgilerini alır ve iletir. Hata kontrolü yoktur ancak diğer switchlerin ya da daha üst OSI katmanların hatayı bulmalarından yola çıkılır. Bu yöntem daha hızlı bir yöntemdir.
  • Serbest parça: Depola ilet ve kestirme yöntemlerinin avantajlarını kullanmaya çalışan bir yöntemdir. Adresleme bilgisinin de içinde bulunduğu veri paketinde ilk 64 byte okunur ve paket kontrol toplamı olmadan iletilir. 64 byte’lık Ethernet’teki minimum veri büyüklüğüne ulaşamayan veri paketleri ayrılır ve silinir.
  • Uyarlamalı anahtarlama (adaptive switching): Diğer üç yöntemle kıyaslandığında bu yöntem kendi kendine seçim yapmaktadır.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.