TCP/IP Nedir?

TCP/IP Nedir?

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme ve alma birimleri arasındaki organizasyonu sağlayan, bu şekilde bir noktadan diğerine veri iletişimini olanaklı kılan birçok veri iletişim protokolüne verilen genel isimdir. Yani TCP/IP protokolleri, bilgisayarlar arasındaki veri iletişim kurallarını koyar.

Bilgisayar ağlarını kullanarak bilgisayarların birbiriyle haberleşmeye başladıkları ilk zamanlarda iki bilgisayarın birbiriyle haberleşebilmesi için aynı marka ve model cihazları kullanması gerekiyordu. Bunun üzerine de farklı üreticiler tarafından üretilen cihazların sorunsuz ve belli bir düzen içerisinde haberleşebilmesi adına pek çok standart getirilmiştir.

Söz konusu standartlardan en fazla kullanılanı ise Açık Sistem Bağlantıları komitesi tarafından geliştirilmiş olan 7 katmanlı OSI referans modeli ile Amerika Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan TCP/IP referans modeli olmuştur.

OSI, iki bilgisayar arasında haberleşme sorununu çözmek için 7 katmanlı bir ağ sistemini önermiştir. OSI modelindeki 7 katmana karşılık olarak TCP/IP modeli 4 katmanlı bir çözüm sunmakta ve OSI modeline göre çok daha hızlı bir iletişim imkanı tanımaktadır. OSI modeli iletişim standartlarını belirlemeye yönelikken TCP/IP ise daha uygulanabilir olduğu için uygulamaya yöneliktir.

Pek çok protokolü bir araya toplamış olan TCP/IP referans modeline en fazla kullanılan iki protokolün adı verilmiştir: TCP ve IP. Bu modelde 4 farklı katmanda 15’ten fazla protokol bulunmaktadır. Veriler bu katmanlar arasında sırayla paketlenerek gönderilmekte ve alıcıda paketlemenin tersi sırayla tek tek açılarak veri ulaştırılmış olmaktadır.

TCP/IP referans modelinin katmanları

Uygulama katmanı: Bu katmanda gönderilecek olan veri tipi ve veriyi işleyecek uygulamalar yer almaktadır. Örneğin bir HTML web sayfası ve bu veri tipini kullanmakta olan http protokolü uygulama katmanındadır. OSI referans modelindeki sunum ve oturum katmanları TCP/IP modelinde bu katmanda yer almaktadır. E-mail göndermek için kullanılan SMTP ve dosya göndermek için kullanılan FTP protokolleri de bu katmandadır.

Taşıma katmanı: Bu katmanda verinin nasıl gönderileceği belirlenmekte, veri güvenliği ve hata kontrolü gibi işlemler yapılmaktadır. Klasik veri aktarımında kullanılan TCP ve medya aktarımında kullanılan UDP taşıma katmanında yer almaktadır.

Ağ katmanı: IP katmanı olarak da isimlendirilen bu katmanda verilerin gönderileceği adres veriye eklenmekte yani veri bu katmandan gönderilerek yönlendirilmektedir. IPv4’ün gelecekte yetersiz kalabilme durumuna karşı IPv6 sistemine geçmek adına çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde daha fazla cihaza IP adresi atanması mümkün hale gelmektedir.

Fiziksel katman: Bu katmanda verinin hangi yol ile gönderileceği, iletişim ortamının özellikleri, kodlama şeması ve haberleşme hızı belirlenmektedir. Wi-Fi, Ethernet, ATM ve Token Ring gibi protokoller de bu katmanda çalışmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.