Analog Nedir?

Analog Nedir?Analog Nedir?

Analog veri, zamana göre değişim gösteren, başka bir türden niceliği temsil ederken kendisi de zamana göre değişebilen ve sürekli olarak bir özellik sergileyen veridir. Farklı bilimlerde de köken açısından farklı olmakta beraber aynı işlevi gösteren ve birbirine karşılık gelen yapıların her birine verilen isim de olan analog kelimesi, bu noktada da aynı şekilde büyüklük değişimleri yönünden başka bir sinyalin eşdeğeri sinyallere verilen isimdir. Bu şekilde bir ortamda yer alan veri başka bir ortamda temsil edilebilir ve aynı zamanda işlenebilir hale gelir.

Örneğin analog bir ses sinyali, ses dalgalarının yarattığı basınç kuvvetini elektrik ortamında gerilimle eşleştirip temsi edilebilmesini sağlar. Analog ses sinyalinde gerilim değeri zamana bağlı olarak sürekli değişiklik gösterir ve bu değişiklik orijinal olan ses sinyalindeki ses dalgalarının yarattığı basınç kuvvetindeki değişime paralellik gösterir. Diğer bir deyişle analog ses sinyalindeki gerilim değeri orijinal olan ses sinyalindeki ses dalgalarının basınç kuvvetinin büyüklüğüne endekslenmiş durumdadır.

Sayısal ya da dijital verilerden bahsedecek olursak; bu veriler orijinal veri değerlerinin belli zaman aralıkları ile örneklenmesi sonucunda elde edilen sayı değerlerinin sıralanması ile oluşan verilerdir. Dolayısıyla analog veriler gibi orijinal veri ile sürekli olarak eşleşme özelliğine sahip değildir. Zira zamanın yalnızca belirli noktalarında örneklenerek meydana getirilmiştir.

Analog sinyaller, giriş sinyalinin başka sinyaller ile çarpma, toplama ya da faz farkı gibi elektriksel işlemler geçirilerek değiştirmesiyle elde edilir. Bu nedenle giriş sinyali ve çıkış sinyali arasında oluşan geçiş bir matematiksel formül ile kolayca gösterilebilir. Analog veri ve sayısal veri arasındaki en büyük fark ise analog verinin sürekli olan bir ölçekte olması, sayısal verinin ise rakamlar ile sınırlı olan, sürekli olmayan bir ölçekte olmasıdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.