Byte Nedir?

byte nedir

Byte Nedir?

Byte terimi, bilgisayar alanında en sık karşılaşılan kelimelerden birisidir. Bilgisayardaki haberleşme sistemi ile alakalı olan bu terim, lamba anahtarlarına basarak açık ya da kapalı hale getirilmesi gibi düşünülebilir. Anahtar açık olduğunda konumu 1 ve kapalı olduğunda 0 olarak kabul edilirse, bilgisayarın kendi haberleşme sistemi de bu 1 ve 0’lardan oluşmaktadır. Bu 0 ve 1 rakamsal olarak düşünülmez. İşte elektronik ve bilgisayar dünyasında en fazla bahsi geçen byte kavramı, 0 ve 1’lerden oluşan ikili sistemin makine dilinde çevrilmesiyle anlamlı sonuçlar üretmesi anlamına gelir.

Bilgisayarda yapılan her işlem, bu 1 ve 0’lardan oluşturulan anlamlı sonuçların mantığına dayanarak gerçekleştirilir. Byte kavramının temelinde kendisini oluşturan bit terimi bulunmaktadır. Bilgisayarın en küçük bilgi birimi olan bit (sekiz sembol) byte kavramını oluşturur. 1 bayt, 8 bitten oluşarak bellek ölçüm birimini oluşturur. Teknogof kelimesiyle örnek verilirse, bu kelimenin 8 karakterden oluştuğu görülür. 1 karakter 8 bit, 8 bit de 1 byte olduğuna göre, bu kelime 8×8=64 bit yani 8 byte demektir.

Bilgisayarın en küçük birimi olan ve 8 karakterden oluşan bit terimi, 10011011 gibi 8 karakterden oluşur. Büyüklük birimleri bit ile başlayarak terabayta kadar gider. Bunların arasındaki bağıntıyı örneklerle destekleyerek şu şekilde açıklayabiliriz:

1 ve 0’lar (açık/kapalı) 1 bit,

8 bit (bir harf) 1 byte,

8×1024 bit, 1024 byte (640 KB bellek) 1 Kilobyte (KB),

8x1024x1024 bit, 1024 KB (yaklaşık olarak 1 şarkı 4 MB) 1 Megabyte (MB)

8x1024x1024x1024 bit, 1024 MB ( 8 GB’lık flash bellek) 1 Gigabyte,

8 x1024x1024x1024x1024 bit, 1024 GB ( 1 TB kapasiteli sabit disk) 1 Terabyte.

Birimlerin ifade edilişindeki kısaltmalar bellek ölçü birimi ve hız ölçü birimini ayırır şekilde yazılır. Hız birimi olan bit miktarının gösterimi kbps, mbps.. olarak değişiklik gösterir. Hız için kullanılan terim bit olup, ‘b’ gibi küçük harfle, bellek için kullanılan terim byte olup ‘B’ gibi büyük harfle ifade edilir. Veri indirme sırasında gereken bellek ve hız miktarını ayırt edebilmek için, bu ikisi arasındaki fark iyi bilinmelidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.